Hotline: 0903 803 908

Danh sách theo độ tuổi

Họ tên: Che Thi Mui " A Bửu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/01/2017
Tình trạng bản thân: Độc thân ở với trung tâm 13 năm phục vụ…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/01/2017
Tình trạng bản thân: Hiện tại Sáng lập ra Trung Tâm Nhân đạo Nuôi…
Họ tên: Tất Xâm Hoa
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/12/2016
Tình trạng bản thân: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn
Họ tên: Huỳnh Tiểu Lu La
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/02/2016
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 15h41' ngày 24/02/2016 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Văn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/11/2015
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 17h11' ngày 20/11/2015 trong…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Lân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/2015
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 14h00' ngày 06/02/2015 trong…
Họ tên: Huỳnh Mẫn Đạt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/08/2014
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 21h50' ngày 11/01/2005 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Sô Na
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/2014
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 3h00' ngày 10/07/2014 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Vũ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/04/2014
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 5h10' ngày 08/04/2014 trước…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Duy Duy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/10/2013
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 21h50' ngày 06/10/2013 tại…
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 1