Hotline: 0903 803 908

Danh sách theo độ tuổi

Họ tên: La Lan Thị Cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/04/1988
Tình trạng bản thân: Cháu bị khuyết tật.
Họ tên: Lê Văn Tính
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/08/1981
Tình trạng bản thân: bản thân tàn tật liệt hai chân
Họ tên: Vũ Thị Tho
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/08/1973
Tình trạng bản thân: Hoàn cảnh khó khăn
Họ tên: Nguyễn Ngọc Hữu Hoài
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/01/1972
Tình trạng bản thân: Hoàn cảnh khó khăn sống cùng Tiểu Hương hơn 20…
Họ tên: Ngô Thị Thuỳ Nhân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/02/1970
Tình trạng bản thân: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Họ tên: Huỳnh Tiểu Nhất
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/01/1970
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h30' ngày 23/05/2012 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Quang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1970
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h45' ngày 20/07/2009 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Ly Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1970
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h00' ngày 20/05/2013 và…
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 21