Hotline: 0903 803 908

Danh sách theo độ tuổi

Họ tên: Huỳnh Tiểu Nương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/06/2012
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc 22h48' ngày 23/06/2012…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Huân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/05/2012
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h30' ngày 23/05/2012 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Thống
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/05/2012
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h15' ngày 01/05/2012 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Hải
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/04/2012
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h30' ngày 24/04/2014 tại…
Họ tên: Trần Thiên Long
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/02/2012
Tình trạng bản thân: Trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn
Họ tên: Huỳnh Tiểu Chinh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/01/2012
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h25' ngày 05/01/2012 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Năm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/12/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h15' ngày 31/12/2011 và…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Chí
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/12/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 22h55' ngày 21/12/2011 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Mười
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/12/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 22h40' ngày 11/12/2011 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Cần
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/10/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 23h05' ngày 26/10/2011 tại…
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 3