Hotline: 0903 803 908

Danh sách theo độ tuổi

Họ tên: Huỳnh Tiểu Chiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/09/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 22h25' ngày 25/09/2011 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Quyết
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/09/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h25' ngày 01/09/2011 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Khiết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/07/2011
Tình trạng bản thân:
Họ tên: Huỳnh Tiểu Vịnh
Giới tính:
Ngày sinh: 24/07/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h45' ngày 24/07/2011 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Tường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/06/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h30' ngày 03/06/2011 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Tuyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/05/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h25' ngày 22/05/2011 và…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Cát
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/05/2011
Tình trạng bản thân:
Họ tên: Huỳnh Tiểu Ban
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/03/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h30' ngày 19/03/2011 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Cầm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/03/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc 3h41' ngày 04/03/2011…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/02/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h18' ngày 26/02/2011 và…
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 4