Hotline: 0903 803 908

Danh sách theo độ tuổi

Họ tên: Huỳnh Tiểu Trọng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/02/2011
Tình trạng bản thân: Trẻ mồ côi
Họ tên: Huỳnh Tiểu Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/01/2011
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h20' ngày 15/01/2011 và…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Tuệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/12/2010
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc 1h20' ngày 31/12/2010…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Cao
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/12/2010
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 2h20' ngày 27/12/2010 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Bắc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/11/2010
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h30' ngày 07/11/2010 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Doan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/10/2010
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h45' ngày 16/10/2010 và…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Cương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/10/2010
Tình trạng bản thân: Trẻ mồ côi
Họ tên: Huỳnh Tiểu Biên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/10/2010
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h40' ngày 09/10/2010 tại…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Tiệm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/10/2010
Tình trạng bản thân: Trẻ mồ côi
Họ tên: Huỳnh Tiểu Toàn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/09/2010
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi lúc 1h55' ngày 26/06/2010 tại…
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 5