Hotline: 0903 803 908
Huỳnh Tiểu Hương
Huỳnh Tiểu Hương

Họ tên: Huỳnh Tiểu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/01/2017
Tình trạng bản thân: Hiện tại Sáng lập ra Trung Tâm Nhân đạo Nuôi Dạy Trẻ Em Mồ Côi Khuyết Tật Quê Hương. Chào đời đã sớm rời xa cha mẹ, nên sống cuộc sống ở đường phố, chịu nhiều đòn roi, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh cùng đồng cảm, khi có cơ hội đem toàn bộ để cống hiến được phục vụ cho xã hội, hiện tại đang đang sống không chồng, nhưng có hàng trăm đứa con.
Nguyện vọng: Muốn cống hiến cả cuộc đời còn lại và tất cả những gì đang có để được phục vụ xã hội, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ bị bạo hành, trẻ bị bỏ rơi, người không nơi nương tựa, phụ nữ lỡ lầm.
Ghi chú: Mong được kết bạn xa gần, cùng quan điểm có tấm lòng yêu trẻ, để chia sẻ, hỗ trợ trong mặt tinh thần cũng như việc làm, để đem tương lai đến với trẻ.