Hotline: 0903 803 908

Danh sách theo lớp

Họ tên: Đỗ Quang Hiệp
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/02/1990
Tình trạng bản thân: Cháu bị khiếm thị.
Họ tên: La Lan Thị Cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/04/1988
Tình trạng bản thân: Cháu bị khuyết tật.
Họ tên: Lê Thị Thanh Thúy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/02/1995
Tình trạng bản thân: Cháu là trẻ khuyết tật
Họ tên: Huỳnh Thiếu Như
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/2002
Tình trạng bản thân: Cháu bị bỏ từ lúc còn nhỏ, được khoảng 2…
Họ tên: Huỳnh Quách Thiếu Cơ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/01/2002
Tình trạng bản thân: Cháu bị bỏ từ lúc chưa tròn 1 tháng tuổi…
Họ tên: Bùi Văn Trường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/09/1996
Tình trạng bản thân: Cháu bị khuyết tật tay và chân.
Họ tên: Huỳnh Tiểu Trinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/10/1999
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 18h30’ ngày 31/10/2005, cháu…
Họ tên: Nguyễn Thành Quang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/03/1997
Tình trạng bản thân: Cháu bị khiếm thị từ nhỏ và hoàn cảnh gia…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/06/2005
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 0h55' ngày 20/06/2005, cháu…
Họ tên: Bùi Văn Nho
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/08/1998
Tình trạng bản thân: Cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 1