Hotline: 0903 803 908

Danh sách theo lớp

Họ tên: Huỳnh Tiểu Khang
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/04/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 0h35’ ngày 22/04/2008, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Khanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/2006
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 23h00’ ngày 26/10/2006, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Nhật
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/02/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h15’ ngày 11/2/2007, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Trân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi vào hồi 1h15’ ngày 11/2/2007,…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Khuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/08/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h55’ ngày 28/08/2008, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Lợi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào hồi 1h58’ ngày 31/10/2007, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/04/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 1h35’ ngày 10/04/2008, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ rơi vào lúc 0h30’ ngày 21/02/2008,…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Phú
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 2h30’ ngày 01/10/2008, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Phước
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/12/2006
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 23h30’ ngày 08/12/2006, cháu…
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 3