Hotline: 0903 803 908

Danh sách theo lớp

Họ tên: Huỳnh Tiểu Quyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 2h5’ ngày 24/08/2008, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/09/2009
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào lúc 0h15’ ngày 28/09/2008, cháu…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Viễn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/07/2008
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ lúc 1h25' ngày 14/07/2008, khi bỏ…
Họ tên: Huỳnh Tiểu Ý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/2007
Tình trạng bản thân: Cháu bé bị bỏ vào 0:45' ngày 15/07/2007, được khoảng…
Họ tên: Nguyễn Kim Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/03/1992
Tình trạng bản thân: Cháu có trí tuệ chậm phát triển.
Họ tên: Huỳnh Tiểu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/01/2017
Tình trạng bản thân: Hiện tại Sáng lập ra Trung Tâm Nhân đạo Nuôi…
Họ tên: Nguyễn Ngọc Hữu Hoài
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/01/1972
Tình trạng bản thân: Hoàn cảnh khó khăn sống cùng Tiểu Hương hơn 20…
Họ tên: Lê Văn Tính
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/08/1981
Tình trạng bản thân: bản thân tàn tật liệt hai chân
Họ tên: Ngô Thị Thuỳ Nhân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/02/1970
Tình trạng bản thân: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ
Họ tên: Che Thi Mui " A Bửu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/01/2017
Tình trạng bản thân: Độc thân ở với trung tâm 13 năm phục vụ…
: Cần hỗ trợ gấp
Tổng cộng: 208Bé    Trang: 4