Hotline: 0903 803 908
Nguyên Chủ tịch Ủy ban TW MTTQVN Phạm Thế Duyệt thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương
hình ảnh khác