Hotline: 0903 803 908
các hình thức ủng hộ
Tin nhắn

Tin nhắn

Cú pháp: UH1USD gửi 333

Ủng hộ trực tuyến

Ủng hộ trực tuyến

Visa, Master Card, One Pay, Bảo Kim, Ngân lượng

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng

Thông qua các hệ thống ngân hàng của Việt Nam

Chủ tài khoản: Trung tâm nhân đạo Quê Hương
Ngân hàng Á châu Tp.Hồ Chí Minh
  • Tài khoản VNĐ: 897109 Ngân hàng Á Châu ACB Tp.Hồ Chí Minh
  • Tài khoản USA: 897099 Ngân hàng Á Châu ACB Tp.Hồ Chí Minh
  • Số swift code của ACB: ASCBVNVX
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tp.Hồ Chí Minh (Vietcombank)
  • Tài khoản: 007.1.00.0641457
  • Số swift code của Vietcombank: BFTV VNVX